Čím se zabýváme

Jsme nezisková organizace založená za účelem podpory dětí, mládeže i dospělých v rozvoji jejich kompetencí potřebných ke společensky a environmentálně odpovědnému jednání. Toto naše poslání v současné době naplňujeme zejména prostřednictvím těchto činností:

Trendy v environmentální výchově

Sledujeme aktuální trendy v oblasti environmentální (ekologické) výchovy a snažíme se je zprostředkovávat dalším vzdělávacím organizacím a školám formou vzdělávání, konzultací a publikační činnosti.

Evaluace vzdělávacích programů

Zajišťujeme evaluace vzdělávacích programů neziskových organizací zaměřených na environmentální výchovu, vzdělávání pro udržitelný rozvoj, globální rozvojové vzdělávání a obdobné obory, případně poskytujeme konzultace k tvorbě a realizaci těchto programů.

Prostředí pro environmentální výchovu

Příležitostně se zapojujeme do příprav a připomínkování legislativních norem, strategií a dalších obdobných nástrojů a systémů, které mají vliv na realizaci environmentální výchovy v České republice.

Evaluace výukových programů

A POMOC PŘI JEJICH TVORBĚ

Nabízíme zajištění evaluací vzdělávacích programů a projektů z oblasti environmentální výchovy a příbuzných oborů a dále konzultace k tvorbě a realizaci těchto programů. Nabídka je určena především nekomerčním, tedy neziskovým a příspěvkovým organizacím.

Evaluace po odborné stránce zajišťují především:

Mgr. Lenka Broukalová, ředitelka organizace a vedoucí odborného týmu.

Vystudovala pedagogiku na Filosofické fakultě UK v Praze. Od roku 1999 se věnuje environmentální výchově nejprve jako tvůrce a lektor výukových programů a programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim, v letech 2002 – 2013 jako ředitelka a projektová manažerka Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. V současné době se věnuje evaluacím a pedagogickým výzkumům.

doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D., odborný externí spolupracovník

Je přednášejícím na Masarykově univerzitě Brno (Katedra environmentálních studií). Zabývá se teorií, metodikou a evaluacemi v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Spolupracuje s neziskovými i dalšími organizacemi v této oblasti. Je členem řady expertních týmů, autorem certifikovaných metodik k evaluaci programů environmentální výchovy a dalších odborných studií.

V případě zájmu podrobnější informace podá Mgr. Lenka Broukalová, tel.: 732 155 013, e-mail: broukalova@spora.cz.

Naši klienti

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. | Český svaz ochránců přírody Vlašim | Člověk v tísni, o.p.s. | Středisko ekologické výchovy SEVER | ARPOK, o.p.s. | Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím, z. s. | Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s. | a další...

Kontakty

ZÁSTUPCI SPOLKU:

Václav Broukal

předseda

tel.:776 687 411
e-mail: broukal@spora.cz

Lenka Broukalová

ředitelka a vedoucí odborného týmu

tel.: 732 155 013
e-mail: broukalova@spora.cz

OBECNÉ KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Sídlo a korespondenční adresa: Komenského 40, 258 01 Vlašim
IČ: 01588770
Zápis v registru: Spolkový rejstřík, Spisová značka L 25634 vedená u Městského soudu v Praze